Chủ đầu tư:

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 9

Địa điểm xây dựng:

Tỉnh Bình Dương & tỉnh Bình Phước

Mục tiêu nhiệm vụ :

Cấp nước công nghiệp & và dân sinh với lưu lượng Q=38.0m³/s, trong đó cho Bình Dương 15m³/s, Bình Phước 5m³/s, chuyển nước vào hồ Dầu Tiếng để cấp cho Tây Ninh 3,5m³/s, Long An 4m³/s và thành phố Hồ Chí Minh 10,5m³/s

Cấp nước tưới cho 17.749 ha đất nông nghiệp

Tạo nguồn cho 24.818 ha khu tưới

Cấp hỗ trợ để tưới cho 21.000 ha

Xả cho hạ du sông Bé 14.0m³/s. Sông Sài Gòn 16.10m³/s.

Xả đẩy mặn sông Sài Gòn, hỗ trợ tạo nguồn nước tưới cho khoảng 28.800ha ven sông Sài Gòn và 32.317 ha ven sông Vàm Cỏ Đông.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Cấp công trình: Cấp II

Đập chính: đập đất đồng chất, chiều cao đập H = 28,5 m

Tràn xả lũ: QTK(0,5%) = 4.200 m³/s,

Cống lấy nước: Qtk = 77 m³/s

Hệ thống kênh: chiều dài L=40.436m, Qtk đầu kênh =77 m³/s

Thuỷ điện Phước Hòa công suất : 12,5MW, Thủy điện Minh Tân công suất 5MW

Tổng mức đầu tư/Chi phí xây dựng: 7.022 tỷ đồng

Giai đoạn 1: 3.125 tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng 1.927 tỷ đồng

Giai đoạn 2: 3.801 tỷ đồng trong đó chi phí xây dựng 1.615 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:

Khởi công: 2006÷2011

Hoàn thành: 2011÷2013