Chủ đầu tư:

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 4

Địa điểm xây dựng:

Huyện Quỳ Hợp & Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

Mục tiêu nhiệm vụ :

Cấp nước tưới cho 18.858 ha, trong đó tưới tự chảy 4.550 ha còn lại tưới bằng động lực. Xả hạ du tối thiểu 23 m³/s.

Kết hợp phát điện với công suất 45MW.

Cấp nước công nghiệp dân sinh và chăn nuôi trong vùng dự án; phát triển thủy sản và tham gia cải tạo môi trường

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Cấp công trình: Cấp I (QCVN 04-05:2012: BNNPTNT)

Dung tích hồ: 224,85*106 m³

Đập chính: bê tông trọng lực, chiều cao đập Hmax = 44,0 m

Đập phụ: nhiều khối, Hmax = 35,0 m

Trràn xả lũ: Qtk= 6180 m³/s; n x B x H= 5 x 15 x 12,8 (m);

Cống xả sâu: Qtk = 950 m³/s; n x B x H = 2 x 5 x 3,5 (m)s

Cống lấy nước: Qtk = 8,76 m³/s gồm một cửa tự chảy cao độ ngưỡng +65 và một trạm bơm gồm 3 tổ máy bơm chìm, lưu lượng mỗi tổ 10.600 m³/h, H = 9,26m

Đường ống công lấy nước: D3000 dài 945m đóng mở bằng van côn hạ lưu D2200.

Tổng mức đầu tư/Chi phí xây dựng: 5.457.557.000.000 đồng

Thời gian thực hiện:

Khởi công: 2010

Hoàn thành: Đang thực hiện