Chủ đầu tư:

Ban Quản lý dự án Thủy lợi 417 (nay là Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 9)

Địa điểm xây dựng:

Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Mục tiêu nhiệm vụ :

Nhiệm vụ của hồ Dầu Tiếng trước khi có hồ Phước Hòa:

Cấp 42,9 m³/s nước thô cho nhu cầu công nghiệp và dân sinh của các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều tiết nước sông Sài Gòn, tưới 110.867ha đất sản xuất nông nghiệp và hỗ trợ 21.000ha khu tưới của Dầu Tiếng.

Xả góp phần đẩy mặn cho hạ du sông Sài Gòn 16,1 m3/s, hỗ trợ tạo nguồn tưới cho 28.800ha ven sông Sài Gòn và 32.317 ha ven sông Vàm Cỏ Đông.

Cải thiện môi trường và chất lượng nguồn nước vùng hạ du 2 sông Sài Gòn và Vàm Cỏ Đông.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Cấp công trình: Cấp đặc biệt

Dung tích hồ: 1.580 x 106 m³

Đập chính: Đập đất đồng chất, chiều cao đập Hmax=28m, chiều dài đập 1,1km.

Đập phụ: Đập đất đồng chất, chiều cao đập Hmax=8m, chiều dài đập 27km

Đập tràn: hình thức tràn xả sâu có cửa Qp=0,1%= 2.800 m³/s, Btr = (6x10)=60m

Cống lấy nước đầu kênh chính Đông & Tây: Qtk = 93 m³/s

Tổng mức đầu tư/Chi phí xây dựng: trên 110 triệu USD (năm 1981)

Thời gian thực hiện:

Khởi công: 29-4-1981