Chủ đầu tư:

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 8

Địa điểm xây dựng:

Huyện EaKar & Krông Pách, Tỉnh Đăk Lăk

Mục tiêu nhiệm vụ :

Cấp nước tưới nông nghiệp cho 14.900 ha đất nông nghiệp

Cấp nước sinh hoạt khoảng 72.916 người và chăn nuôi

Cắt giảm lũ, phòng chống úng cho hạ du

Nuôi trồng thủy sản, tạo cảnh quan du lịch và cải thiện vi khí hậu khu vực.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Cấp công trình: Cấp II (TCXDVN 285:2002)

Dung tích hồ: 2121,28 x 106 m³

Đập đất số 1: Tràn có cửa, QTK=1.183m³/s; n x B=3 x 10m

Tràn xả lũ 1: Đập đất đồng chất, chiều cao đập Hmax=8m, chiều dài đập 27km

Tràn xả lũ 2: Tràn tự do, QTK=168m³/s; B=70m

Cống lấy nước số 1: Qtk = 14,04 m³/s

Cống lấy nước số 2: Qtk = 2,16 m³/s

Cống lấy nước số 2: Qtk = 2,16 m³/s

Hệ thống kênh: chiều dài L=47.300m, Qtk=14,04 m³/s

Tổng mức đầu tư: 4.420 tỷ đồng

Thời gian thực hiện:

Khởi công: 2011

Hoàn thành: 2023