Chủ đầu tư:

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 9

Địa điểm xây dựng:

H. Châu Đức & Xuyên Mộc, T. Bà Rịa -Vũng Tàu

Mục tiêu nhiệm vụ :

Cấp nước tưới nông nghiệp cho 9357 ha

Cấp nước công nghiệp và dân sinh cho khu vực QL51, TP Vũng Tàu và 500.000m³/ngày đêm và huyện Xuyên Mộc 35.000m3/ngày-đêm.

Ngăn lũ, ngăn mặn cho 400 ha đất nông nghiệp và phục vụ nuôi trồng thủy sản cho 100 ha thuộc huyện Đất Đỏ

Xả hoàn kiệt bảo vệ môi trường cho sông Ray Q= 2,0m3/s

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Cấp công trình: Cấp III (TCXDVN 285-2002)

Dung tích hồ: 215*106 m³

Đập chính: Đập đất đồng chất, chiều cao đập Hmax = 34 m

Tràn xả lũ: Qtk= 2.461 m³/s; B=3x11m

Cống lấy nước: Qtk = 20 m³/s

Tổng mức đầu tư: 2.626 x109 đồng (trong đó chi phí xây dựng 1368 tỷ đồng?)(năm 1981)

Thời gian thực hiện:

Khởi công: 2005

Hoàn thành: 2013