Chủ đầu tư:

Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng Thủy lợi 8

Địa điểm xây dựng:

Xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh ĐăkLăk

Mục tiêu nhiệm vụ :

Cấp nước tưới cho 5000 ha đất nông nghiệp

Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp cho 10.000 người lưu lượng 15.000 m³/ngày-đêm

Cấp nước cho chăn nuôi 1.000.000 m³/năm

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

Cấp công trình: Cấp II

Dung tích hồ: 25,21 x 106 m³

Đập chính: Đập bê tông trọng lực, Hmax=59m, L = 312m;

Đập đất: H = 16m, L =305m.

Đập tràn: Tràn tự do kết hợp có cửa van; Qxả= 637,8 m³/s; B = (40+8)=48m

Cống lấy nước: Qtk = 2,28 m³/s

Tổng mức đầu tư/Chi phí xây dựng:605.284.714.000 đồng

Thời gian thực hiện:

Hoàn thành: 2021